MzdyGamma

Mzdy Gamma pro Windows - Návod na uplatnění slevy na sociálním pojištění od 2/2023

         Dne 1. 2. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým byla do zákona č. 589/1992 Sb. vtělena právní úprava slevy na pojistném. Sleva náleží zaměstnavateli jen za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru (nelze uplatnit slevu např. ze zaměstnání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). Okruh zaměstnanců, za které zaměstnavatel může uplatnit slevu, je stanoven tak, aby se jednalo o osoby, jež z důvodu různých životních situací často nemohou (např. rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, nebo osoby se zdravotním postižením) či z důvodu vyššího věku (osoby starší než 55 let) nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Proto je také podmínkou (až na jednu výjimku) sjednání kratší pracovní nebo služební doby, a to v rozsahu nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně. Podrobnější informace k celému systému slev se můžete dozvědět na on-line semináři.
Stránka o slevě SZ na ČSSZ
Navštivte online seminář na stránkách ČSSZ.
Doporučený článek na webu Podnikatel.cz.

Jak uplatnit slevu v našem programu: