MzdyGamma

Mzdy Gamma pro Windows - Návod na uplatnění slevy na sociálním pojištění od 8/2009

          S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem. Sleva na pojistném se týká i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli nižšího příjmu, než sjednaného. Podrobnosti na stránkách ČSSZ.

Návod: