Mzdy Gamma pro Windows - Dokumenty v modulu KMEN

Funkce Dokumenty v Kmenu je velmi užitečná, způsob jejího použití je následující.
Personalista si nejprve vytvoří šablony v libovolném textovém editoru (Word apod.) ve formátu RTF s tím, že do dokumentu umístí do špičatých závorek na požadované místo položku z kmene - např.: <Jmeno>. Seznam položek je na kartě Obsah v uživatelské sestavě Kmene. Vytvořené dokumenty pak umístí do jednoho adresáře a ten zadá do Nastavení - Další - Umístění šablon.
Příklady šablon a seznam položek je ke stažení: http://www.gamma.cz/_private/sablony.zip.
Na kmenové kartě Dokumenty daného zaměstnance pak ze šablony vytvoří doplněný dokument. ten lze ještě individuálně upravit pro daného zaměstnance. Společné šablony jsou uvedeny v pravém okně, konkrétní dokumenty daného pracovníka v okně vlevo. Obojí lze editovat, rušit a vytvářet nové.