Docházkový systém

Docházka - příchody/odchody
Modul docházka zaznamenává na terminálech příchody a odchody zaměstnanců. Ke každému příchodu a odchodu je rovněž přiřazen důvod: zahájení a ukončení pracovní doby, dovolená, nemoc, služební cesta, vážné osobní důvody, návštěva lékaře atd. V systému jsou tak okamžitě k dispozici veškeré údaje o docházce zaměstnance: odchod, příchod, přestávka, nástup dovolené, nemoc, jeho přítomnost v zaměstnání atd. Identifikace zaměstnance je provádění snímáním otisků prstů.

Docházka - pracovní výkazy
U jednotlivým zaměstnanců je nastaven druh režimu docházky a podle toho pak systém vyhodnocuje příchody/odchody a vytvoří pracovní výkaz zaměstnance. Zaměstnanec může mít nadefinovanou pravidelnou pracovní dobu se stanoveným příchodem a odchodem s možností klouzavé pracovní doby nebo nepravidelnou pracovní dobu se zadaným směnovým kalendářem. Na základě těchto údajů pak systém vytvoří pracovní výkaz, který obsluha může případně dle potřeby upravit. Vytvořený pracovní výkaz pak může sloužit mzdovému programu k stanovení mzdy, případně je použit pro obsluhu ke kontrole mezd.

Výhody řešení
- využití zaběhlého stávajícího mzdového systému
- jednotný seznam (databáze) zaměstnanců / zamezení duplicity dat
- jednoduché načtení docházky pro zpracování v mzdovém systému
- okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnance
- doprogramování modulu na míru potřeb zákazníka
- jednoznačná, nezaměnitelná identifikace zaměstnance bez nutnosti dalších čipů apod.
- neomezený počet uživatelsky definovaných skupin zaměstnanců
- hierarchie přístupu několikastupňová
- možnost více administrátorů s různými právy pro jednotlivé skupiny (omezeně též přes webové rozhraní)
- možnost přístupu do systému všech zaměstnanců přes webové rozhraní
- vhodné pro kontrolu událostí a docházky, zobrazení aktuálně odpracované doby a porovnání s pracovním fondem
- nezbytná evidence pracovních přestávek (možnost automatického odpočítávání)
- volitelné zaokrouhlování času
- uzamčení schválených údajů (dle období)
- měsíční uzávěrky
- možnost rozšíření o přístupový systém
- varianta identifikace čipy
- servis a podpora online

Terminal

DochazkovyList

DochazkaTabulka

DochazkaPritomnost

DochazkaVykaz